Racoon Skadeservice er din sikkerhed

Få bugt med vandskader og skimmelsvamp før de får bugt med jeres ejendom

Vandskade

Vandskade er ødelæggende for bygningskonstruktionerne. Igangsætning af hurtige skadebegrænsende tiltag er derfor afgørende for at nedbringe skadesomkostningerne.

Når skaden er sket

I forbindelse med en vandskade tilbyder vi assistance inden for:

  • Opsugning af vand
  • Opsætning af affugter
  • Rengøring og desinficering
  • Sikring af indbo
  • Fugtmåling

Få bugt med skimmelsvamp hurtigt.

Skimmelsvamp påvirker indeklimaet og kan fremkalde sygdom og allergi. Derfor bør det håndteres af professionelle og fjernes hurtigst muligt.

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp kan opdeles i to; vækst og sporer. Vækst er det, man kan se på bl.a. vægge og i vindueskarme, mens sporer er usynlige og spreder sig i luften. Vækst opstår, når fugt er forbundet til organiske materialer som eksempelvis træ, spånplader, krydsfiner, gipsplader, tapet, lim og maling.

Kom skimmelsvamp til livs

Hos Racoon har vi over 20 års erfaring indenfor opsporing og fjernelse af skimmel. Vi lægger stor vægt på god kommunikation, ligesom vi altid har beboernes behov i fokus.

Akut skadeservice?

Døgnvagt

Hurtig udrykning ved akutskader som vand, brand, storm, indbrud mv. efter arbejdstid er afgørende. Vi følger altid gældende regler fra forsikringsselskaberne og befinder os derfor på skadestedet indenfor 1 time ved akutopkald.

Begrænsning af skade

Ved akutskader begrænser vi skaden. Det indebærer bl.a.:

  • Vandopsugning og affugtning
  • Opklodsning af inventar
  • Afdækning ved utæt tagflade
  • Reparation eller afdækning af ødelagte døre og vinduer

Vi sørger naturligvis for koordinering med alle involverede; herunder beredskab på stedet og eventuelle offentlige myndigheder, såsom brandvæsen og politi.

Læs mere om vores services inden for ejendomsservice her.

Hvorfor vælge Racoon Skadeservice?

Thumbs up fra Racoon