Vandskade - Vi hjælper døgnet rundt

Vandskade er ødelæggende for bygningskonstruktionerne.  Hurtig begrænsning og udbedring af skader er afgørende

 

Akut eller opstået vandskade?

Vandskade er ødelæggende for bygningskonstruktionerne. Igangsætning af hurtige skadebegrænsende tiltag er derfor afgørende for at nedbringe skadesomkostningerne.

Jeres behov i fokus

Hos Racoon lægger vi stor vægt på god kommunikation, ligesom vi altid har beboernes behov i fokus. Vi sørger naturligvis for koordinering med alle involverede, herunder håndværkere, så I kan nøjes med én kontaktperson igennem hele forløbet.

Når skaden er sket

I forbindelse med en vandskade tilbyder vi assistance inden for:

  • Opsugning af vand
  • Opsætning af affugter
  • Rengøring og desinficering
  • Sikring af indbo
  • Fugtmåling

Herefter besigtiger vi skaden og udarbejder en fugtrapport, der kortlægger de nødvendige tiltag og indeholder tilbud om udbedring af skader.

Vær opmærksom på følgevirkninger

Ved vandskader skal man altid være opmærksom på skimmelsvamp. Vi tilbyder vores ejendomsservice kunder akut udrykning  24 timer i døgnet.

Jo før, desto bedre

Har I en vandskade, er det vigtigt at agere hurtigt.  I velkommen til at kontakte os for rådgivning og nærmere undersøgelse.

Oversvømmelse af vand i kælder - Racoon Skadeservice

Ofte stillede spørgsmål om vandskade

Thumbs up fra Racoon