Snerydning er øretævernes holdeplads!

Snerydning

Snerydning, gør dit område farbart. Vi danskere elsker at tale om vejret. Hos Racoon nøjes  vi ikke med at tale. Vejret spiller nemlig en central rolle for vores virksomhed. Og især om vinteren (og især hvis vejrudsigternes dramatiske forudsigelser for en gangs skyld skulle vise sig at holde stik…)

Racoon servicerer mere end 250 ejendomme med saltning og snerydning. De fleste kunder gerne vil have saltet og ryddet sne inden kl. 07:00 hver morgen. De vil også gerne holde arealerne ryddet hele dagen, og frem til klokken 22. Det en stor opgave, som kræver masser af planlægning.

Snerydning er øretævernes holdeplads!

Hos Racoon ved vi godt, at snerydning potentielt er øretævernes holdeplads. For ingen gider at skvatte på is, der ikke er saltet eller selv at skulle i gang med sneskovlen, når nu man har betalt et firma for at klare det for sig. Derfor skal det bare være i orden.

Hvordan håndterer vi det?

Allerde i slutningen af oktober nedsætter vi en styregruppe som deler alle ejendomme op i zoner. Til hver zone tilknyttes et antal maskiner, som naturligvis skal passe til ejendommen. Det nytter ikke noget at stille med en for lille traktor på en stor ejendom.

Det har ligeledes stor betydning at sætte den rette medarbejder på den rette maskine. Maskinerne kører selv, så det kræver sin mand/kvinde at styre dem ind imellem biler, cykler, ejendomme og hvad der ellers måtte dukke op af forhindringer.

Når maskinerne er fordelt, og vi er nået hen i midten af november, udpeges en sneansvarlig som skal holde øje med alle vejrudsigter i samtlige regioner helt frem til midten af april. Den sneansvarliges fornemste opgave er at kommunikrere med de mere end 55 medarbejdere på vores snehold, så de på bedste og mest effektive vis kan servicere ejendommene. På denne måde sikrer vi, at snefald, slud og frost aldrig kommer bag på os. Og at vores kunder altid er tilfredse. Det er det vigtigste for Racoon.

Kontakt Racoon hvis du vil have tilbud på snerydning

HURTIG GUIDE TIL ROTTEBEKÆMPELSE ☝

Rottebekæmpelse Racoon Rengøring & Ejendomsservice

Guide til Rottebekæmpelse

Rotteproblemer er voksende. Særligt i de store byer. Og dét kan give problemer. Men følger du nogle enkle råd, kan du selv være med til at forebygge nogle af dem. Rotter udgør en reel sundhedsrisiko og kan forårsage materielle ødelæggelser. Og derfor er det en god idé at være på forkant. Racoon Rengøring og Ejendomsservice hjælper dig med det forebyggende arbejde. I artiklen nedenfor giver de dig 10 gode råd til at undgå rotter.

Tommefingerregel

Når man taler om rotter og rotteproblemer, er der én tommelfingerregel, som man altid kan regne med; der er det antal rotter, som der er plads og mad til. Det kan både være nede i kloakken samt over jorden. Vil man undgå rotter, er der en række forholdsregler, man bør tage. Racoon Rengøring og Ejendomsservice har i samarbejde med skadedyrsbekæmper Morten Nielsen lavet en guide, der hjælper dig i forebyg- gelsen mod de ulækre gnavere.

Råd #1: Kloakker

Kloakker skal holdes hele og tætte. Det er en god idé at montere en rottespærre i kloakken ind til hver parcel eller opgang. Vi har erfaret, at en to-klap-rottespærre er det eneste, der virker mod rotteproblemer. Hold des- uden øje med sunkne fliser eller brosten, som kan være tegn på utæt kloak. Hold også øje med huller i jorden tæt på kloakering. Er der jord omkring hullet, er det gravet oppefra. Er der ikke jord omkring hullet, er det gravet nedefra – hvilket er et tegn på utæt kloak, som straks bør undersøges.

Råd #2: Nedløbsrør

Kraver på tagnedløb skal også slutte tæt. Ellers kan rotterne finde på at smutte ind i nedløbsrøret og løbe op på taget og ind under teglsten. En rotte løber ligeså hurtigt lodret som vandret i sådan et rør.

Råd #3: Skraldespande

Områder med skraldespande skal holdes ryddeligt for affald. Madaffald tiltrækker rotter, og finder rotterne først mad ved en ejendom, vil de komme tilbage dertil, og tilmed slå sig ned i området. Pap og plastik skal man også være særdeles varsom med at have stående fremme, da rotterne kan bruge det til at bygge rede med. Det er en god idé at have affaldscontainere trukket et stykke væk fra ejen- dommen.
Skraldespande på stisystemer eller arealer i forbindelse med ejendommen skal være rottesikrede, så rotterne ikke kan kravle op i dem og hente mad.

Råd #4: Fodring af dyr

Undgå at fodre katte eller fugle nær din ejendom, da dette også tiltrækker rotter og skaber rotteproblemer. Har man et behov for at fodre fugle, skal man sørge for ikke at fodre mere, end fuglene kan æde. Underlaget skal helst også være fast, så man jævnligt kan feje resterne op – så rotterne ikke tiltrækkes af de efterladte rester.

Råd #5: Brænde og beplantning

Der bør ikke stilles eller opbevares ting helt op af muren. Heller ikke en brændestabel, da disse er gode gemmesteder for rotter. Er brændet stablet op tæt ved en indgang vil rotterne desuden nemt kunne smutte indenfor, hvis en dør står på klem. Beplantning omkring ejendommen kan fungere som gemmesteder for rotterne, og derfor bør buske og bede holdes omkring 50 cm til 100 cm fra muren. Efeu bør fjernes, da bunddækket tit bliver så tæt, at rotter kan grave huler og gange i fred. Ofte opdager man ikke problemer, før det er for sent, og rotterne har slået sig ned. Så vær på forkant.

Råd #6: Åbninger i ejendommen

Man bør sikre sig, at ejendommen er tæt. Undgå huller eller revner i murværk, og sørg for at udluft- ningsriste er hele og intakte. Døre og vinduer skal lukke tæt. Man kan med fordel have døre med selv- luk, så de smækker i af sig selv. Lednings- og rørgennemføringer skal ligeledes slutte tæt. Og hvis der er behov for åbne kældervinduer i forbindelse med vaske- eller tørrerum, skal der monteres fintma- sket metalnet – også kaldet volierenet – i vinduet.

Råd #7: Træterrasser

Er der træterrasser på ejendommen, er det vigtigt at sørge for, at disse er sikret med plader, som er gravet mindst 60 cm ned, da rotter ellers kan grave sig ind og slå sig ned.

Råd #8: Kælderområder

I kælderområder skal man sørge for, at gulvriste er fastmonterede, så rotterne ikke kan komme op. Hvis der er tale om et større kælderområder, anbefales det, at man deler området ind i sektioner, f.eks. ved hjælp af døre. Skulle man være uheldig at få en rotte ind, kan den med fordel isoleres på et mindre område, så den dermed er lettere at fange.

Råd #9: Veksler

En veksel er en stil, hvor der bliver gået meget. En veksel opstår f.eks., når mange mennesker skyder genvej på stisystemer. Græsset eller jorden slides. Og sådan er det også med rotter. Hold øje med slidte områder, da disse kan være en indikation af, at der er rotter ved din ejendom.

Råd #10: Gnavemærker

Opdager du gnavemærker i træ eller karme, kan du ved at se på farven i træet, afgøre om mærkerne er friske. Er træet lyst, er det et tegn på nylig aktivitet, og du bør således hurtigt søge professionel assistance.

Vi håber, du er blevet klogere på, hvordan du undgår rotter i din ejendom. Er du i tvivl eller har du spørgsmål til skadedyr, er du meget velkommen til at kontakte os på mail info@racoon.dk eller på telefon 7027 5475.

Få et tilbud